Fremtidens bæredygtige ægproduktion:
udnyt hønsemøg og lav strøm

De fleste opfindelser starter med en god ide. Og vi har fået en aldeles god ide hos Springkilde Æg. I dag lægger vores høns omkring 150.000 tusind æg om dagen. Men hønsene producerer ikke kun æg. I fremtiden vil vi omdanne hønsenes daglige produktion af 16 tons hønsemøg til gas og konvertere det til elproduktion. På et år skulle det gerne blive til halvanden million kilowatt. Dermed opnås en 100 procent bæredygtig ægproduktion, med fuld udnyttelse af hønsenes potentiale.

Vi er to ægproducenter, Hans Peter Andersen og Lars Bojesen, der holder til på adressen Åesvej 14, 8700 Horsens. Vores landbrugseventyr startede i 2012, hvor vi slog vores to ægproduktioner sammen og etablerede Springkilde Æg. De gamle hønsebure skulle udfases og nye berigede hønsebure skulle implementeres. I den forbindelse blev vi enige om, at hvis vi skulle lykkes med vores biogas projekt, så kærvede det en sammenlægning af ægproduktionen. I dag har vi tre store hønsehuse, hvor der er 20 ugers forskel på hønsenes alder. Det vil sige, at vi har en kontinuerlig produktion med 20 ugers intervaller, som aldrig løber tør for æg. Derved har vi skabt vores bioselskab Springkilde Bio, som laver termisk forgasning. En metode der bygger på princippet cirkulær økonomi, hvor alle ressourcer bliver udnyttet. Her er intet spild, da al affald bliver genbrugt. Det mener vi er fremtidens bæredygtige ægproduktion.

Ægproduktion med gode forhold

I vores ægproduktion bestræber vi os på at give vores høns de bedste arbejdsforhold. Vi overholder alle regulationer og går meget op i hønsenens velbefindende. Det betyder, at vi har en sund ægproduktion, som sikrer friske æg hver dag. Vores æg bliver fragtet ud til butikker og solgt igennem Danæg.

Vores ægproduktion har den laveste dødelighed blandt alle høns, fordi vi sørger for hønens behov. Når hønen har det godt, får vi også den højeste ægydelse, og det laveste fodreforbrug pr. produceret kilo æg. Det er vi naturligvis stolte af. Vi opdeler hønsene i en lille social gruppe med 10 høns i hvert bur. Hønsene får optimal velfærd, fordi stressniveauet altid vil være lavere i små grupper end i store forsamlinger. Det er hønsenes natur at trives i mindre flokke. I mindre flokke opstår der ikke hakkeorden. En hakkeorden er en social rangstige, hvor der altid vil være dyr, som er mere dominerende end andre. Alle dyr har en hakkeorden, men opdeles dyr i mindre grupper, vil der være en naturlig rangorden, hvor dyrene ikke behøver manifestere sig. I vores berigede hønsebure vil du ikke opleve skader på kammen. Vi trimmer heller ikke hønsenes næb, fordi de ikke hakker på hinanden. I de små miljøer føler hønen sig hjemme, og vi undgår derved skader på hønsene.

En hønes dagligdag hos Springkilde Æg

Vores høns lægger omkring seks æg om ugen i 13 måneder. Derefter bliver de solgt eller slagtet.
Alle vores høns bliver vaccineret. Det gør vi for at fjerne risikoen for sygdomme. Desuden går vores høns på tråd. Det vil sige, at hønsene ikke er i kontakt med hønsemøget. Hønsemøget bliver opsamlet på bånd, hvilket minimerer risikoen for spredning af sygdomme, og det højner samtidig hygiejnen, så hønsene ikke træder og skraber i deres eget møg.
I hønens 13 måneders periode hos Springkilde Æg, får de adgang til foder fire gange i døgnet. Hønen ved, hvornår den skal stoppe med at spise. De spiser omkring 110-112 gram foder pr. dag.
Vores høns har fri adgang til siddepinde til natten, redekasser til at lægge æg i, vand og slibesten til kløerne.

Hønens æg bliver lagt i redekassen om formiddagen. Når ægget bliver lagt, er det stadigvæk fugtigt. Æggene holdes tilbage, så ægget ikke ruller ind i de andre æg. Ægget får lov til at ligge og tørre, før det rulles ud på opsamlingsbåndet. Det gør at æggene bliver fri for snavs. Ved hvert 15. minut bliver der rullet æg ud til opsamling. Vi producerer hvert år omkring 50 millioner æg. Der går et par dage, fra hønen har lagt ægget, til det ligger klar i butikken.

Princippet i termisk forgasning af hønsemøg

Hos Springkilde Æg producerer vi dagligt 16 tons hønsemøg. I mange ægproduktioner bliver hønsemøget ikke udnyttet optimalt. Med vores sublimatoranlæg kan vi lave biochar og termisk forgasning og derved udnytte hønsemøget 100 procent.
Ved termisk forgasning falder biogassen fra hønsemøget ned i reaktoren, hvor den i løbet af få sekunder bliver omdannet til gas. Efterfølgende løber gassen gennem gasmåleren og ned til gasopsamleren. Gassen kan bruges til el og varme. Anlægget forventes at kunne producere strøm, der svarer til 300 familiers årlige forbrug.

Biochar er det ny økologiske gødningsprodukt

Ideen er, at vi opsamler al hønsemøget, som sendes til tørreanlægget. Frisk hønsemøg vil altid indeholde omkring 30 procent tørrestof. I tørreanlægget har vi mulighed for at tørre hønsefoderet til 85 procent. Selve tørreanlægget er 42 meter langt fordelt i tre etager.
Ventilationsluften fra hønsehuset bliver brugt til at tørre det friske hønsemøg sammen med varmeudviklingen fra den termiske forgasning. Det er et lukket system, som er 750 grader varmt, hvor der sker en forgasning. Når produktet kommer ud, vil det være 750 grader varmt. Det bliver kølet ned til stuetemperatur. Med vores termiske forgasning vil det være muligt at få et 30 procent højere energiudbytte end et biogasanlæg, fordi al brinten bliver udnyttet. Et almindeligt biogasanlæg tager 30-40 dage og kræver stor lagerplads. Når hønsemøget har været igennem tørringsprocessen, vil det færdige produkt være 100 procent tørt. Det færdige produkt hedder biochar. Tørringsprocessen går fra 16 tons til 4 tons. Biochar er 100 procent lugtfrit og rent produkt. Det færdige biochar bliver presset til piller, som kan bruges til havegødning og marker. Det unikke ved vores tørringsproces er, at alle mikronæringsstofferne er intakte, fordi de ikke har fået over 750 grader.

Hvad er det for et Projekt?

Se videoeren herunder og se hvordan hele projektet forløber sig.

tvostjylland

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation